God akustik er velvære

God rumakustik er lige så vigtigt som gode lysforhold. Begge appelerer til vores sanser og begge har indflydelse på vores velvære.

Mens arkitekter og ingeniører har altid haft fokus på lysforhold i bygninger så har akustikken stået lidt i skyggen. Det har været et område forbeholdt  koncertsale, teatre, biografer og generelt rum hvor man vidste, at gode lydforhold var et krav.

Lyd er med overalt og derfor burde der tænkes akustisk i alle bygninger hvor der opholder sig mennesker.

De seneste år er der kommet mere fokus på akustiske forhold på arbejdsplader og i private hjem. Larm og ubehagelig genklang er ikke kun irriterende men ødelægger koncentrationen og ved længere påvirkning kan have negativ effekt på vores sind.

God akustik er ikke luksus men en naturlig del af et godt moderne byggeri.

AkustikTeknik er specialist indenfor akustiklofter med særlig fokus på systemer fra Sto. Vores montører er uddannet på StoAcademy og vi udfører komplekse opgaver for både private- og erhvervskunder.

Kontakt os for en uforpligtende snak omkring muligheder i netop dit projekt.

Teknologi – sådan fungerer det

Lydegenskaber i bygninger kan deles op i 2 områder: lydisolering og akustik.

Lydisolering forhindrer lydbølger i at trænge ind og ud af bygninger. Eksempler på dette er f.eks. støjskærme ved trafikveje eller lydtætte vinduer med forskellige tykkelser glas som bryder frekvenser i lydbølger på vej igennem glasset.

Lydafskærmning hvor man forhindrer lydbølger i at trænge ind og ud af bygninger. Eksempler på det er f.eks. støjskærme ved trafikveje eller lydtætte vinduer med forskellige tykkelser glas som bryder frekvenser i lydbølger på vej igennem glasset.

Akustiskforhold kan forbedres ved påvirkning af 3 parametre:

Absorption hvor man forebygger ekko/genklang af lyd ved at beklæde lofter, gulve og vægge med lydabsorberende materialer. Akustiklofter tilhører netop denne kategori af akustikforbedringer.

Reflektion ved at projektere lofter og vægge på en måde så lyden i mindst muligt omfang reflekteres tilbage til oprindelsesstedet. Det giver ofte meget utraditionelle asymetriske rum med lofter og vægge i skæve vinkler som man ofte ser i store koncertsale, teatre mv.

Diffusion hvor man slår lydbølger i “stykker” ved at beklæde vægge og lofter med meget grove overflader som får lyden til at sprede sig i mange regninger. Eksempler på dét ser man ofte i lydstudier.


De 3 akustiske parametre

Akustiklofter reducerer genklang og støj ved hjælp af lydabsorption. Lydbølger som kommer fra tale, radio, tv eller anden lydkilde, rammer loftet og bliver absorberet således at de ikke kastes tilbage og skaber genklang. Evnen til at absorbere lyd beskrives som absorptionskoefficienten og har en værdi på mellem 0 og 1. Hårde materialer som beton eller lamineret bordplade har koefficient nul og dermed kan slet ikke absorbere lyd. Tyk mineraluld har koefficient 1 og absorberer dermed alt lyd som rammer den.

Af samme grund består akustiklofter typisk af mineraluldkerne beklædt med meget åbent pudsmateriale som tillader lydbølger at gå igennem og ramme ulden som absorberer lyden.

Akustikloftets evne til at absorbere lyd afhænger af dens tykkelse og lydfrekvenser som rammer det. De fleste akustisklofter er mindre effektive ved lave frekvenser mellem 125 og 250Hz men kan absorbere op til 95% af lyden i frekvensområdet 500 til 4000Hz. Det er det frekvensområde som mennesketale normalt ligger imellem.
Til sammelingning ligger absorptionskoefficienten for gipsvægge og lofter eller trægluve på mellem 0 og 0,15 som betyder, at de reflekterer det meste af lyden tilbage. Derfor hører man genklang når man kommer ind i tomme rum. 

Sto akustiklofter – det rigtige valg

Sto er kendt som verdens største producent af markedets bedste
facadesystemer herunder pudsede mineraluld facadeisoleringssystemer. Med over 60 års forskning, udvikling og produktion har Sto opbygget enestående knowhow som ingen andre producenter kan matche. Eftersom akustiklofter også består af en mineraluldkerne afsluttet med et pudslag, er det et nærtliggende segment for firmaet at bevæge sig ind på.

Sto akustiklofter tilbydes som 3 forskellige systemer:

· StoSilent Direct – klæbet fugefrit (download PDF)
· StoSilent Distance – nedhængt fugefrit (download PDF)
· StoSilent Modular – frithængende flådelofter (download PDF)

 

StoSilent Direct

De akustiskdæmpende StoSilent Direct paneler klæbes direkte på det bærende loft eller væg og pudses derefter. Hermed skabes et sammenhængende fugefrit loft.

1. Klæber
2. Samlingscoat
3. Akustisk panel
4. Mellembelægning
5. Slutbehandling

 

StoSilent Distance
De akustikdæmpende StoSilent Distance paneler nedhænges med et metalskelet i valgfri højde. Pladerne pudses derefter således der skabes et sammenhængende fugefrit loft.

1. Underkonstruktion af metal
2. Akustikdæmpende plade
3. Selvklæbende StoSilent Profile Tape
4. Mellembelægning (StoSilent Top Basic)
5. Slutbehandling (StoSilent Top Finish)

 

StoSilent Modular
StoSilent Modular flådelofter leveres “out of the box”. De skal således blot monteres med de medfølgende wirer og bestlag, mens de er pudset fra fabrikken. Her er eksempel på systemopbygningen for StoSilent Modular 230.

1. Ophængningssytem
2. Bærende konstruktion
3. Akustikplade
4. Pudslag

 

 

Er du interesseret i at høre mere om de 3 systemer er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Kontakt

AkustikTeknik ApS
Vermundsgade 9
2100 København Ø

CVR: 37942669
tlf.: 52 76 22 44

Skriv til os